Här visas eventuella pågående eller planerade avbrott i vårt elnät.

Senast uppdaterad 2018-05-16, 08:34

Inga avbrott är inrapporterade för tillfället.