Här visas eventuella pågående eller planerade avbrott i vårt elnät.

Senast uppdaterad 2018-02-16, 12:55

Inga avbrott är inrapporterade för tillfället.