Här visas eventuella pågående eller planerade avbrott i vårt elnät.

Senast uppdaterad 2018-05-16, 07:34

Inga avbrott är inrapporterade för tillfället.